Advertentie
Advertentie

Moet de MINA-raad altijd eenstemmig zijn?

De Financieel-Ekonomische Tijd maakte op 11 maart jl. melding van het verdeeld advies over het voorontwerp "Milieu-aansprakelijkheid' van de kommissie-Bocken, dat door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen op 4 maart werd vastgesteld. Het advies bevat enerzijds de visie van de vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen en van de groene sektorraden, anderzijds de visie van het VEV, het NCMV en de Boerenbond. De vakbonden onthielden zich. Het Tijd-artikel beperkt zich tot een synopsis van het standpunt van het VEV, gevolgd door een kleine epiloog. Hierin wordt achtereenvolgens beweerd dat "de voogdijministers herhaaldelijk (hebben) gezegd enkel gebaat te zijn bij unanieme adviezen', en dat "een verdeeld advies de verantwoordelijke minister meer armslag geeft om de eigen visie door te voeren'.