Advertentie
Advertentie

Moet de 'rating' van België worden verlaagd?

De recente mini-krisis op de Belgische-frankgeldmarkt blijkt deels te zijn ingegeven door de vrees voor een verlaging van de 'rating' voor het Belgisch lange-termijnoverheidspapier. Vermits sommige perskommentatoren in de richting wezen van een studie terzake door ondergetekende lijkt een betere situering van de problematiek niet overbodig.