Advertentie
Advertentie

Mogelijk cumulatieverbod doorkruist lijstvorming

(tijd) - Bij de lijstvorming voor de moeder van alle verkiezingen kampen de partijen nog met een grote onbekende: zal eenzelfde man of vrouw zich op een of meer lijsten kandidaat kunnen stellen of komt er een cumulatieverbod? VLD en VU gaan er, zo blijkt uit hun Brusselse kartellijst, alvast van uit dat kandidaten verder zullen mogen cumuleren. Of dat ook zo is, zal de komende weken duidelijk worden. In de senaatcommissie-Binnenlandse Aangelegenheden wordt het dossier vandaag aangekaart. In die commissie lijkt een meerderheid van zowel Vlamingen als Franstaligen zich te kunnen scharen achter het beginsel van het cumulatieverbod. Maar over de modaliteiten van een dergelijk verbod bestaat nog lang geen eensgezindheid. Meteen rijst de vraag of het voor de verkiezingen nog realiseerbaar is. Een volledig verbod op cumulatie zou trouwens ook wat hoog gegrepen zijn. Een mogelijk compromis bestaat erin dat eenzelfde persoon maar op één lijst effectief mag kandideren, maar op een andere lijst als opvolger mag opkomen. Dat zou alvast soelaas brengen voor Bert Anciaux die op de VU-VLD-kartellijst in Brussel als laatste opvolger stemmen wil vergaren, maar tegelijk ook de senaatslijst voor VU-ID21 wil trekken (zie ook elders op deze pagina).