Mogelijk nieuw proces PKK-leider hitst nationalistische gevoelens Turken op

(tijd/reuters) - De Turkse regering probeert een eventueel nieuw proces voor PKK-leider Öcalan te minimaliseren. Öcalan is en blijft voor Ankara schuldig. Het pleidooi van het Hof voor de Rechten van de Mens voor een nieuw Öcalan-proces dreigt evenwel de nationalistische gevoelens in Turkije aan te wakkeren en de steun voor toetreding tot de EU bij de bevolking verder te ondergraven.