Advertentie
Advertentie

Mogelijk nieuwe tegenvaller van 6 miljard gulden

Centraal Planbureau verwacht verslechtering Nederlandse ekonomie