Advertentie
Advertentie

Mogelijke belasting op overdracht aandelen KMO's

Vorige dinsdag liet de de PS in de kamercommissie voor Financiën een amendement goedkeuren over de meerwaarden op 'belangrijke deelnemingen' (aandelenpakketten in vennootschappen). Dat is zeer ongunstig voor de overdracht voor familiebedrijven, zo reageerde het NCMV onmiddellijk.Het amendement zorgt ervoor dat voortaan elke meerwaarde op de verkoop van een aandelenpakket dat minstens 12,5 procent van de rechten in een vennootschap vertegenwoordigt, toch belast zou worden, ook bij de verkoop aan een Belgische persoon of vennootschap. Nu worden de meerwaarden op een aandelenoverdracht slechts belast indien het gaat om de overdracht van een belangrijke deelneming (wanneer de belastingplichtige meer dan 25% van de rechten bezit in de vennootschap) en enkel indien het een overdracht betreft aan een rechtspersoon die de hoedanigheid heeft van niet-inwoner.