Advertentie
Advertentie

Molen/Pfister gaat unieke ijkweegbrug bouwen

(tijd) - Molen/Pfister, gespecializeerd in het industrieel wegen, heeft met de overheid een kontrakt afgesloten voor een unieke ijkweegbrug. Voor het IJkwezen zal Molen/Pfister een hybride weegbrug bouwen met een weegvermogen van 50 ton, waarvan de afleeseenheid 1 kg bedraagt. Hierdoor worden bijkomende technische kontroles van weegbruggen mogelijk. Molen/Pfister maakt deel uit van de Verenigde Weegbedrijven (VWB), die in 1990 een gekonsolideerde omzet van 2,6 miljard fr. behaalde. VWB behoort dan weer tot de Begemann-groep.