Molens Drie Fonfeinen keert onveranderd dividend uit

De Molens van Drie Fonteinen NV is een van de minder bekende vennootschappen uit de koerslijst van de Beurs van Brussel. De aktiviteit van de vnnootschap beperkt zich in hoofdzaak tot de verhuring van materiële vaste activa en het beleggen van likwiditeiten in financiële vaste aktiva en in geldbeleggingen.