Advertentie
Advertentie

Monetair beleid krijgt een anticyclische rol

(tijd) - Het begrotingsbeleid dat traditioneel een anticyclische rol kreeg toebedeeld, heeft sinds het midden van de jaren 70 op vrij duidelijke wijze aan belang ingeboet. De variabelen van het monetair beleid, vooral de rente op korte termijn, weerspiegelen steeds meer de algemene oriëntering van het ekonomisch beleid, zo schrijft de Nationale Bank (NBB) in haar jaarverslag.