'Monetaire spekulatie kost sociale zekerheid 6,5 miljard'

BRUSSEL (tijd) - De recente spekulatiegolf zorgde ervoor dat de federale regering bij de begrotingskontrole 6,5 miljard frank meer moest uittrekken voor intrestbetalingen in '95. Om de begroting opnieuw in evenwicht te brengen, werd de staatstussenkomst aan de sociale zekerheid voor hetzelfde bedrag teruggeschroefd. Dit maakte minister van sociale zaken Magda De Galan gisteren bekend.De Galan gaf gisteren een overzicht van haar beleid tijdens de voorbije legislatuur. Ze was voor haar doen opvallend scherp. Naast Electrabel en het VBO (zie artikels elders op deze pagina) moest onder meer het artsensyndikaat BVAS (bekend als het syndikaat-Wynen/Beckers, nu geleid door Jacques De Toeuf) het ontgelden. De BVAS heeft klacht ingediend tegen de straffen die dokters opgelegd krijgen indien ze geen streepjeskode kleven op hun geneesmiddelenvoorschriften. Volgens De Galan gaat het om een korporatistische reflex, die niets te zien heeft met het belang of de privacy van de patiënt en alles met de misbruiken in het artsenkorps.