Monsanto wil uitlaatgassen met 90% verminderen

Het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto is van plan de uitlaat van gevaarlijke chemische gassen wereldwijd met 90% te beperken in de komende vier jaar. Daartoe wordt jaarlijks ongeveer 200 miljoen dollar uitgetrokken. De emmissies in de VS bedragen momenteel 20 miljoen pond en vallen binnen de normen van de federale wetgeving inzake luchtkwaliteit. De precieze prijs van operatie is niet te geven daar de beperking van de emissies de ontwikkeling van nieuwe technologieën vereist.