Advertentie
Advertentie

Monti richt zijn pijlen op vrije beroepen

(tijd) - Het EU-commissielid voor Concurrentiezaken, Mario Monti, is van plan de Europese concurrentieregels strikt toe te passen op vrije beroepen. De procedure die Monti gisteren startte over de minimumerelonen die de Belgische Orde van Architecten aanbeveelt, is een eerste concreet resultaat. 'Deze zaak moet beschouwd worden als een sterk signaal dat gelijkaardige regels in andere landen ook herzien moeten worden', meldt de Commissie. Beroepen als advocaat, architect, notaris, apotheker of ingenieur worden in veel Europese landen geregeld door ordes. Die hanteren vaak eigen regels, onder meer over tarieven en erelonen. Monti vindt dat die regels moeten beantwoorden aan de Europese concurrentieregels. Tijdens een conferentie over vrije beroepen kondigde Monti vorige week aan dat zijn diensten een rapport gaan opstellen over de concurrentie binnen de vrije beroepen. Het rapport moet begin volgend jaar klaar zijn. Monti denkt er niet aan wetgeving voor te stellen om de regels voor vrije beroepen vast te leggen. Hij wil wel inbreukprocedures starten wanneer bepaalde regels volgens hem niet stroken met het EU-concurrentierecht. Monti verwijst naar rechtspraak van het EU-Hof van Justitie die de Commissie de bevoegdheid heeft om op te treden in dergelijke gevallen. Volgens Monti moet een strenger optreden ook het Europese concurrentievermogen verbeteren. 'Ik ben ervan overtuigd dat een zekere modernisering van de regels in verband met concurrentie in professionele diensten van cruciaal belang is om van de EU tegen 2010 de meeste concurrentiele en dynamische economie te maken', zegt hij. JL