Montoyerstraat in het nieuw

Onder impuls van de wijkvereniging VZW Leopold Europe gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met de federale overheid de Montoyerstraat heraanleggen. De vernieuwde straat moet de aanzet zijn voor de herwaardering van de gehele Leopoldwijk. Volgens Michel Pilette, de voorzitter van de VZW, is het herstel van de leefbaarheid van deze zakenwijk in het belang van iedereen. De Montoyerstraat in Brussel dankt zijn naam aan de gerenommeerde aannemer-architect Louis Montoyer die op het einde van de 18de eeuw het kasteel van Laken bouwde. De straat ligt midden in de Leopoldwijk en de naamkeuze was eertijds zeker niet misplaatst. Tot de Tweede Wereldoorlog was dit een residentiele wijk voor de gegoede burgerij. De vele parken en groene zones getuigen ook nu nog van de oude grandeur. Vanaf de jaren 60 is de buurt echter ingrijpend veranderd. De bewoners trokken naar de groene rand. Kantoorgebouwen palmden stelselmatig de wijk in. Vooral de instellingen van de Europese Unie nemen prominent hun plaats in. De zakenwijk strekt zich uit van de kleine ring tot aan het Jubelpark en van het Ambiorixsquare tot aan de Troonstraat. Ze is uitgegroeid tot de belangrijkste administratieve en zakenwijk van Belgie. De ingrijpende veranderingen waren echter niet altijd bevorderlijk voor de levenskwaliteit. De bebouwing is dichter geworden en het autoverkeer toegenomen. De Wetstraat en de Belliardstraat zijn nog steeds stadsautosnelwegen. De vele mensen die in de wijk werken, wagen niet zelden hun leven wanneer ze de straat dwarsen. De weinige bewoners die zijn overgebleven, kunnen niet verhelpen dat de buurt 's avonds een verlaten en desolate aanblik geeft. De wijkvereniging VZW Leopold Europe zet zich sinds enkele jaren in om de harmonische inrichting en de leefbaarheid van de Leopoldwijk te verbeteren. 'Het is de bedoeling de wijk te laten herleven en op termijn zoveel mogelijk bewoners te doen terugkeren. Met het plan om de Montoyerstraat opnieuw aan te leggen, willen we een voorbeeld stellen', zegt Pilette. 'We hopen dat andere straten snel volgen.' De wijkvereniging werkte in 2002 een plan uit voor de nieuwe Montoyerstraat. De voorgestelde veranderingen zijn eenvoudig maar ingrijpend. De rijbreedte wordt versmald van 15 meter naar 7,2 meter. De voetpaden daarentegen verbreden van 1,6 naar 3 meter. Het aanplanten van bomen en plaatsen van een lage verlichting moeten zorgen voor een eerder residentiele sfeer. Behalve deze plannen stelde de VZW ook een realistisch budget op en stapte daarmee naar de bevoegde instanties. Het Brussels Gewest en de federale overheid besloten het project te financieren door middel van een samenwerkingsakkoord. De bouwvergunning voor de heraanleg die 1,3 miljoen euro gaat kosten, is vorige maand afgeleverd. Volgens de minister-president van het Brussels Gewest, Francois-Xavier de Donnea, laat het begin van de werken niet lang meer op zich wachten. Ondertussen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de rest van de Leopoldwijk onder ogenschouw genomen. Er is een rapport opgesteld dat de noden van de hele wijk in kaart brengt. Als gevolg daarvan krijgt het Leopoldpark een grondige beurt. Later volgt het Jubelpark. PJ