Moody's: A1 voor CERA

(tijd) - Het internationale ratingbureau Moody's heeft aan de Belgische bank CERA een A1-rating toegekend voor haar lange-termijndeposito's. Tegelijk bevestigde Moody's de Prime-1-rating voor de korte-termijndeposito's van CERA. De rating weerspiegelt volgens Moody's het goede marktaandeel van de bank in Vlaanderen, de konservatieve balansstruktuur, de grote depositobasis en de sterke kapitalizatie. De rating houdt evenwel ook rekening met de druk die op de winstgevendheid van CERA uitgaat vanwege de verschuiving van spaargelden naar hoogrentende produkten.