Moodys verantwoordt Japanse ratingverlaging

TOKYO (reuters) - Twee topmannen van het internationale ratingagentschap Moodys Investors Service verschijnen vandaag voor het Japanse parlement om toelichting te geven bij de verlaging van de kredietwaardigheid van Japan. De Japanse regering en het ratingagentschap Moodys voeren al maanden een woordenoorlog over de opeenvolgende ratingverlagingen die Japan de jongste maanden kreeg te slikken. Volgens de Japanse regering houdt het bureau bij zijn beslissing geen rekening met de sterke Japanse economische indicatoren. Japan wijst op het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, zijn enorme valutareserves en de zeer omvangrijke spaartegoeden. OverheidsschuldMoodys staaft zijn beslissingen op basis van de sterk oplopende overheidsschuld. Die zou op het einde van het huidige boekjaar, dat in Japan eind maart wordt afgesloten, 140 procent vertegenwoordigen van het Japanse BBP. Daarom verlaagde Moodys vorige maand de kredietwaardigheid van Japan voor zijn langlopende binnenlandse schuld met twee eenheden, van Aa3 tot A2. Daarmee is het land op de internationale kredietwaardigheidsladder gezakt tot het niveau van Cyprus, Griekenland, Israël, Litouwen, Polen en Zuid-Afrika. Japan is woedend dat het met deze landen vergeleken wordt. Maar volgens het ratingbureau Moodys is de huidige rating een objectieve weergave van de zware Japanse financiële problemen.