Advertentie
Advertentie

Mooi resultaat voor Urbaine UAP over 1987

Na toewijzing van 803 miljoen fr. aan de belastingvrije reserves tegenover 550 miljoen een jaar eerder, bedraagt de netto winst van Urbaine UAP over het afgelopen boekjaar 381,5 miljoen fr. tegenover 360 miljoen een jaar eerder. De eigen middelen van de vennootschap zijn nu opgelopen naar 3.510 miljoen fr., tegenover 2.575 miljoen fr. het jaar voordien, terwijl de latente meerwaarden op genoteerde effekten op 31 maart van dit jaar 3.707 miljoen fr. bedroegen.