Advertentie
Advertentie

Moreels hervormt NGO-wereld

(tijd) - De niet-gouvernementele organisaties (NGO's) krijgen meer bewegingsruimte, ze worden bevrijd uit hun administratieve keurslijf. Dat blijkt uit het ontwerp van KB over de erkenning en de subsidiëring van de NGO's, dat staatssecretaris Moreels vandaag voorlegt aan de ministerraad. Zijn streven naar schaalvergroting in de NGO-wereld geraakte in communautaire vaarwaters en is maar half geslaagd. Er blijven ook vragen rijzen over mogelijke belangenvermenging en over de invulling van de 'eigen inbreng' van NGO's in ontwikkelingsprojecten.De idee van een intermediaire structuur voor de NGO's is al een tijdje verlaten. De NGO's zullen bij het ABOS moeten blijven aankloppen voor de subsidiëring van hun activiteiten. Dat zal niet meer project per project moeten, zoals in het verleden. De NGO's zullen een vijfjarenprogramma moeten opstellen, dat elk jaar in een concreet actieplan moet worden vertaald. Op basis van het jaarlijks actieplan zal de overheid, met name het ABOS, oordelen en subsidiëren. Dat moet de administratieve rompslomp verminderen, de transparantie verhogen, en het verplicht de NGO's tot een coherente aanpak.