Morgan Stanley verwacht slechtsbeperkt effect overstromingen

(tijd) - Morgan Stanley raamt het effect van de overstromingen op het Duitse bruto binnenlands product (BBP) dit kwartaal op ten hoogste 0,2 procent. Als de herstelwerkzaamheden snel op gang komen, wordt dat effect over het kwartaal mogelijk uitgevlakt. Na verloop van tijd kan het zelfs positief worden. In Oostenrijk is de schade aanzienlijker. De makelaar raamt die op 3 tot 5 miljard euro of 1,5 tot 2,4 procent van het BBP.De schade in de landbouw weegt op de prijzen voor verse voeding. Dat zou het geharmoniseerde inflatiecijfer in de eurozone met enkele tienden van een procentpunt kunnen opkrikken, waardoor de inflatie boven 2 procent zou uitkomen. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Centrale Bank daarop zou reageren met een verstrakking van het monetair beleid, omdat het algemeen economisch klimaat zwak blijft.De noodhulp aan de getroffen gebieden zou het overheidstekort met ten hoogste 0,1 procent van het BBP doen stijgen. Die kleine stijging zou het Duitse tekort evenwel boven 3 procent van het BBP, de Maastricht-norm, duwen. In de Maastrichtregels is echter bepaald dat een tekort van 3 procent toegestaan is in geval van een natuurramp.Merrill Lynch poogt een voorlopige schatting te maken over de gevolgen van de overstromingen voor de verzekeringssector. De makelaar raamt de totale schade ruwweg op 15 miljard euro, waarvan 20 procent ten laste van de verzekeringssector, waarvan twee derde ten laste van de herverzekeraars. De verliezen moeten gezien worden als eenmalig en de makelaar vermoedt dat het effect op de koersen van de verzekeringsaandelen beperkt zal zijn. GVL