Advertentie
Advertentie

Morgen onderhandelingen met luchtverkeersleiders

(tijd) - Morgenochtend zullen het kabinet van verkeersminister Dehaene, de Regie der Luchtwegen, de vakbonden en de gilde der luchtverkeersleiders rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken voor de problemen van de verkeersleiders op Zaventem. Vòòr eind april moet er een oplossing zijn en de uitvoeringsbesluiten moeten vòòr half juni in het staatsblad gepubliceerd worden. Dit is het resultaat van de onderhandelingen die tijdens het Paasweekeindegevoerd werden tussen minister Dehaene en de vertegenwoordigers van de luchtverkeersleiders.