Morton International: een airbag in uw portefeuille?

De airbagindustrie heeft sinds het begin van de jaren tachtig een belangrijke strukturele wijziging ondergaan. Immers, doordat de technische vereisten opgelegd door de automobielproducenten dermate hoog waren en bijgevolg dermate veel inspanningen vereisten op het vlak van ontwikkeling en technologie, was slechts een beperkt aantal producenten in staat hieraan te voldoen. Dit leidde in de VS tot een situatie waarin slechts twee producenten, met name Morton International en TRW, deze markt onder elkaar verdeelden.