Moureaux: Vlaamse campagne tegen PS

(tijd) - Er is een campagne bezig in de Vlaamse media en gevoed door sommige Vlaamse politici tegen de PS en haar rol bij de opmaak van de begroting 1993. Dat stelde minister Philippe Moureaux (PS) van sociale zaken in interviews met De Standaard en Le Soir. Moureaux ontkent dat zijn partij de belangrijkste dwarsligger was op het konklaaf. We zaten haast altijd op dezelfde golflengte als de SP, aldus Moureaux, en ook de CVP had haar taboes. In eenklank met premier Dehaene onderstreepte de PS-minister dat er wel zware strukturele besparingen voorzien zijn en dat er na 1993 nog duchtig zal moeten bespaard worden. Moureaux verzet zich niet bij voorbaat tegen een aanpassing van de begroting '93, waarop in CVP-kringen wordt aangedrongen. De Brusselse politicus stelt voorts vast dat het separatisme niet enkel in Vlaanderen maar ook in Wallonië opgang maakt. Moureaux zegt geen voorstander te zijn van de boedelscheiding, maar het is voor hem geen schrikbeeld.