MR stevent af op zware voorzitters- verkiezingen

(tijd) - De Franstalige liberalen stevenen af op een strijd om het voorzitterschap. Zowel Charles Michel als Serge Kubla tonen interesse. Charles Michel, zoon van het Europese commissielid Louis Michel, was minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Gemeenten in de vorige paarse Waalse regering. Zijn tegenstander was minister van Economie en vandaag voorzitter van het Waals Parlement. Het is een publiek geheim dat de relaties tussen beiden gespannen zijn.