Multifunctioneel bedrijvencentrum in Tienen

Op de industriezone Grijpenveld is woensdag de eerste steen gelegd voor de bouw van een multifunctioneel bedrijvencentrum (MCB). Het gaat om een initiatief van het Tiense Bedrijvencentrum, de GOM Vlaams-Brabant en de stad Tienen. Het centrum is bedoeld voor doorgroeiers. Dat zijn bedrijven die de ruimtes in het Bedrijvencentrum ontgroeid zijn maar toch nog te klein zijn om zelf te investeren in grond en gebouwen.Het MCB omvat vier bedrijfsruimten van 200 m2 voor industriële en ambachtelijke activiteiten en acht kantoren van 50 m2. Het Bedrijfscentrum participeert voor 15 miljoen frank (0,37 miljoen euro) en het Vlaamse Gewest voor 7,5 miljoen frank (0,18 miljoen euro). Het project kan rekenen op 7,8 miljoen frank (0,19 miljoen euro) aan EU-toelagen. Het Tiense stadsbestuur stelt via een erfpachtovereenkomst een perceel van 79 are gratis ter beschikking voor 90 jaar.NCMV herhaalt eis wettelijke regeling franchisingNaar aanleiding van de komende vakbeurs Franchise 2000 op de Heizel in Brussel herhaalt de zelfstandigenorganisatie NCMV haar eis voor een wettelijke regeling van de franchisingformule. Ruim 20 procent van de franchisecontracten - tussen de franchisegever, meestal een grote firma, en een zelfstandige franchisenemer - is volgens de organisatie juridisch aanvechtbaar.De nadruk ligt te eenzijdig op de plichten van de franchisenemer, blijkt uit een studie van het NCMV. Eerder al voerde het NCMV onderhandelingen met de federatie van franchisegevers over de invoering van een vrijwillige gedragscode, maar die liepen spaak. Zoals naar aanleiding van Franchise 99 herhaalt de organisatie dit jaar dan ook haar eis voor een wettelijke regeling. En net als vorig jaar stelt het NCMV een Checklist Franchising, een handleiding om elk franchisecontract grondig door te lichten, ter beschikking van kandidaat-franchisenemers.Vlaanderen in cijfersZopas is de editie 2000 van het vouwblaadje Vlaanderen in cijfers uitgebracht. De Administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap publiceert daarin een hele reeks kerncijfers over de Vlaamse en Belgische economie, zoals het aantal ondernemingen (met onderverdeling naar actief, nieuw en gesloten), gegevens over de ondernemingsgrootte, tewerkstelling (zelfstandigen, werknemers) onderverdeeld naar sectoren, de omzet (in verschillende sectoren), uitvoer en investeringen.Exemplaren van het vouwblaadje kunnen gratis bij het VEVverkregen worden.Inlichtingen: Cinne Wessels,tel: 03/202.44.04,fax: 03/233.76.60,cinne.wessels@vev.beHandleiding elektronisch zakendoen voor KMOsDe helft van de KMOs in Vlaanderen heeft een aansluiting op het internet. Dat is een verdubbeling in nauwelijks een jaar tijd, meldt het NCMV. Zowat 35 procent van alle internetgebruikers in ons land kocht al eens iets langs het net. Gemiddeld wordt 7.500 frank gespendeerd. Het NCMV haalt de cijfers uit een eigen peiling die de organisatie ertoe aanzette de handleiding Elektronisch zakendoen voor KMOs uit te geven. De brochure over virtuele handel en harde valuta past in de actie om KMOs te sensibiliseren voor en te informeren over de nieuwe media. De handleiding schetst de toestand op het vlak van elektronisch zakendoen in ons land. In een tweede hoofdstuk legt internetexperte Chantal Vermeire van ICON uit hoe geschikt elektronisch zakendoen is voor een KMO. Juriste Wendi Hoeben en prof. Jos Dumortier, die verbonden zijn aan het ICRI van de KU Leuven, gaan na of men een overeenkomst kan sluiten via het internet, hoe een aankoop moet betaald worden, welke rechter bevoegd is in geval van geschillen en welk recht van toepassing is.Het NCMV organiseert in heel Vlaanderen ook informatiesessies over de mogelijkheden van het internet voor KMOs. De sessies zijn gratis en er zijn modules voor beginners en voor gevorderden.Elektronisch zakendoen voor KMOs, NCMV, Chris Ardies, Spastraat 8, 1000 Brussel,tel: 02/238.05.91,fax: 02/238.05.96,mail: chris.ardies@kmonet.org, website: www.kmonet.beGratis voor NCMV-leden,anderen betalen 200 frank.