Multivezelakkoord met jaar verlengd

GENEVE (afp) - Het Multivezelakkoord (MVA) is met ruim een jaar verlengd tot 31 december 1994. Het donderdag door de textielkommisie van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel) genomen besluit geldt alleen als de Uruguay-ronde voor liberalizering van de wereldhandel voor de uiterste datum van 15 december met sukses wordt afgesloten. Het MVA, dat sinds zijn invoering in 1974 al verscheidene malen is verlengd, voorziet in een reeks bilateraal overeengekomen kwota voor de invoer van textiel en kleding ten gunste van de westerse industrielanden. Het akkoord staat buiten de nu geldende regels voor de vrije wereldhandel van de GATT, omdat het de wereldhandel in textiel beperkt.