Munt aanvaardt saneringsplan

(belga) - De raad van bestuur van de Munt heeft het saneringsplan dat werd voorgesteld door voogdijminister Dehousse aanvaard. Dat maakte Dehousse zelf bekend. Het plan voorziet dat de Munt het gekumuleerde deficit integraal op zich zal nemen. Uitzondering vormen de Brusselse subsidies ter waarde van 90 miljoen die sinds 4 jaar niet meer worden uitbetaald. De instelling zal een lening van 300 miljoen aangaan die over 10 jaar moet worden terugbetaald. De jaarlijkse terugbetaling wordt op 50 miljoen geschat. De staat stelt zich garant. In ruil moet de Munt de oorzaken van het tekort nagaan, een realistisch herstruktureringsplan uitwerken en het personeel "responsabilizeren". Voorts moet De Munt een Brusselse verankering krijgen en een financieel manager aanstellen.