Munten en penningen in Limburg

In 1985 werd besloten om een munt- en penningkabinet te Tongeren op te richten. De oorspronkelijke opzet om het rijke numismatische patrimonium van de provincie veilig te stellen, te bestuderen en bekendheid te geven bij het publiek werd meer dan verwezenlijkt in de spectaculaire groei van de kollekties: van nauwelijks 10.O00 stuks in 1985 tot 23.000 stuks in 1987.