Muntenveiling door Jean Elsen

(tijd) - In Brussel vindt van 8 tot 13 september het elfde Internationaal Numismatisch Kongres plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de viering van het honderdvijftigjarige bestaan van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek enerzijds en van de honderdste verjaardag van het Numismatisch Kongres, dat de eerste maal bijeenkwam te Brussel in 1891, anderzijds. In de rand van dit gebeuren houdt de Brusselse numismaat Jean Elsen op 14 september een grote muntenveiling van 1100 kavels.