Museum David & Alice van Buuren te boek

(tijd) - Brussel, zoals bekend een van de meest verwoeste steden ter wereld, heeft een aantal schitterende huizen achter de anonieme gevels: het huis Stoclet, het huis Horta en ook het huis David & Alice van Buuren. De Ukkelse art deco-woonst van dit mecenas-echtpaar is al een twintigtal jaren een (te) weinig bekend museum. Bij Lannoo verscheen zopas 'Huis van herinneringen', of het Van Buuren-huis te boek gesteld.Twintig jaar geleden werd het Museum David & Alice van Buuren geopend aan de Leo Erreralaan 41 in Ukkel. Het was gebouwd en bewoond door het echtpaar Van Buuren, dat zich sinds de jaren 20 op het kunstmecenaat had toegelegd en een kunstcollectie uitbouwde die wereldfaam kreeg. David van Buuren overleed in 1955, zijn vrouw Alice in 1973. In 1970 richtte zij een stichting op die de artistieke nalatenschap van het Van Buuren-huis moest behartigen. Door Françoise Lechien-Durant, de huidige conservatrice van het museum, werd de geschiedenis van het huis, de Van Buuren-familie en van de kunstcollectie nu uitgebreid te boek gesteld.