Museumdirecteurs willen af van tijdelijke tentoonstellingen

BRUSSEL (tijd) - Op het museumdebat zaterdag spraken enkele Vlaamse museumbeheerders zich resoluut uit tegen grote tijdelijke tentoonstellingen. Kunstwetenschapper Joris Capenberghs pleitte in zijn inleiding nochtans voor musea die de nadruk verplaatsen van cultuurbezit naar cultuuroverdracht. 'Musea zijn niet langer stoffige encyclopedieen vol kennis, maar zijn opgenomen in een consumentenlogica van tijdelijke tentoonstellingen en publieksgerichte evenementen', was een van zijn stellingen. De noodzaak van publieksbemiddeling zagen de aanwezige museumdirecteurs wel in, maar van tijdelijke exposities waren ze absoluut geen voorstander. Sylvie Dhaene, de directeur van het Gentse volkskundemuseum Huis van Alijn, is niet opgetogen met de vaststelling dat een publiek vooral geboeid kan worden door deze tijdelijke tentoonstellingen: 'Het is hoog tijd hier tegenin te gaan. Het is een slechte evolutie dat het eigen museum en de vaste collectie enkel nog dienen als decor voor tijdelijke exposities.' Paul Huvenne, de directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, sluit zich daarbij aan. 'Na WOII kwamen heel wat stocks in roulatie in Europa, doordat de musea in puin lagen', legt hij uit. 'Toen waren grote tentoonstellingen een goede oplossing. Maar nu is het tijd om het publiek af te leren het evenement af te wachten. ' Het heeft natuurlijk ook met subsidiering te maken: 'Als ik een grote Van Dijck-tentoonstelling wil organiseren, komt Toerisme Vlaanderen onmiddellijk over de brug met subsidies. Maar als ik een waardevol, maar minder bekend schilderij uit mijn collectie wil promoten, zijn ze veel minder happig.' Patrik Lefevre, de conservator-directeur van het Koninklijke Legermuseum in het Brusselse Jubelpark, ziet tijdelijke tentoonstellingen als de kers op de taart: leuk maar niet noodzakelijk. 'Wij kiezen er vooral voor om onze permanente opstelling uit te werken. Maar dat komt niet in de media, zodat het publiek de indruk heeft dat er niets gebeurt. Vandaar dat we af en toe met een tijdelijke tentoonstelling moeten uitpakken.' Het debat over de toekomst van de musea past in de abonneedag ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het driemaandelijks museumtijdschrift 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen'. SaV