Advertentie
Advertentie

Mutuelle kan strijd rond Assubel vandaag doen kantelen

Vandaag wordt een belangrijke dag in het overnamegevecht dat rond Assubel aan de gang is. Naar wij konden vernemen is er vandaag raad van bestuur voor één van de belangrijkste aandeelhouders van Assubel-Leven, nl. de "Mutuelle'. Gezien het uitstaande bod van AG op Assubel kan het moeilijk anders dan dat dit hèt onderwerp van gesprek gaat zijn. De raad van bestuur zal immers niet kunnen vermijden om een standpunt in te nemen en dus konkreet moeten beslissen of men al dan niet zal ingaan op het bod van AG. Op het eerste gezicht lijkt de keuze voor de hand te liggen. Voorzitter van de raad van bestuur en algemeen direkteur van de "Mutuelle' zijn dezelfde als die van Assubel-Leven, en hun visie op het AG-bod laat weinig ruimte voor twijfel. De raad bestaat echter uit acht leden en sommigen gaan misschien voor een moeilijke keuze staan. Op zich moet de raad immers in de eerste plaats bekommerd zijn om de belangen van de aangesloten leden van de Mutuelle en bestaat er teoretisch een mogelijkheid van belangenkonflikt indien de beslissing als nadelig voor de leden van de Mutuelle zou kunnen geïnterpreteerd worden.