Muziek- en videoindustrie bundelen krachten

(tijd) - De federaties BVF van de videoindustrie en Ifpi van de fonografische sector zullen in de toekomst nauw samenwerken. BVF is daarom verhuisd naar de kantoren van Ifpi. Beide organisaties hebben voortaan eenzelfde directeur. Met de alliantie spelen beide organisaties in op de veranderingen in de softwarewereld. Beeld en muziek komen almaar vaker samen op dezelfde dragers. De grens tussen beide industrieën vervaagt.Het raakpunt tussen muziek en video bleef tot voor kort beperkt tot muziekvideo's, verzamelingen van videoclips of opnames van concerten. Ook was er een beperkte catalogus van muziek-laserdiscs (beeldplaten met analoog beeld en digitale klank). Statistieken rond dergelijke video's of ld's werden bijgehouden door de beroepsvereniging van de Belgische fonografische industrie (Ifpi). Films of documentaires op video, waren het domein van de Belgische Video Federatie. Met de komst van nieuwe dragers als cd-rom, cd-interactief, cd-extra en binnenkort ook de hoge-densiteits-dvd komen er almaar nieuwe dragers bij waar zowel de muziek- als de beeldindustrie bij betrokken zijn.