(N) Requiem voor de loonkonfektie

ONZE MAN, woordvoerder van een hele groep Aalsterse confectioneurs, blijft zelf liever anoniem. Laten wij hem voor het gemak Alfred Baes noemen. Hij participeert aktief in het Kristelijk Werkgeversverbond, bekleedt een vooraanstaande funktie in de sektor Loonkonfektie (zie verder) van de Kledingfederatie en beschouwt zichzelf als een sociaal bewogen werkgever. Hij scoorde in een recent Trends-overzicht ook heel hoog inzake cash flow op eigen vermogen.