N-VA doet VU&ID-etterbuilin alle felheid openbarsten

(tijd) - Het conflict tussen Spirit en N-VA in de VU&ID-fractie is gisteren in het Vlaams Parlement geëscaleerd. Een solo-actie van Chris Vandenbroeke (N-VA) verhinderde dat de verlaging van de registratierechten gisteren in commissie werd goedgekeurd, zoals de bedoeling was. De stemming werd uitgesteld tot het conflict tussen N-VA en Spirit in de VU&ID-fractie uitgeklaard is. Deze ochtend komt de fractie al in crisisberaad bijeen.