N-VA wil belangenconflict Waalse exportlicentie

(tijd/belga) - Het N-VA-kamerlid Patrick De Groote dient een voorstel van resolutie in waarin de federale regering verzocht wordt een belangenconflict in te roepen tegen het besluit van de Waalse minister van Externe Relaties, Marie-Dominique Simonet (cdH), een uitvoervergunning toe te kennen voor de modernisering van een wapenfabriek in Tanzania. De Vlaamse vertegenwoordiger in de Delcrederedienst stemde eind 2003 tegen de exportverzekering.