Na het verdwijnen van de daggeldmarkt

Door de wet van 2 januari 1991 werden nieuwe bepalingen van kracht inzake de markt van de effekten van overheidsschuld en het monetaire-beleidsinstrumentarium. Het merendeel van de maatregelen, getroffen om dit hervormingsplan gestalte te geven, is sedert 29 januari 1991 van kracht geworden.