Advertentie
Advertentie

Na meer dan 10 uur pleidooien

De rechtbank van koophandel van Charleroi heeft woensdag jl. andermaal een urenlange zitting gewijd aan de dagvaarding door 54 (afgedankte) werknemers van de NV Stenuick (in likwidatie). Het gaat hier allen om leden van de kristelijke vakbond. Met het oog op het late uur en op het feit dat de verdediging verscheidene tientallen pagina's aanvullende konklusies heeft ingediend, zal de prokureur pas aanstaande woensdag een uitspraak toen. De voorzitter van de rechtbank heeft in ieder geval geprecizeerd - en met een duidelijke blijk van opluchting - dat deze keer de debatten, na meer dan tien uur pleidooien, gesloten zijn.