Na toespraak Powell verschuiftdruk naar VN-wapeninspecteurs

(afp/tijd) - Na het striemende requisitoir tegen Irak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, blijft de wereld even verdeeld als tevoren over de kwestie-Irak. Dat legt alle druk bij het VN-inspectieteam. Op 14 februari komen het hoofd van de wapeninspecties, Hans Blix, en het hoofd van het internationaal agentschap, Mohamed El Baradei, hun verslag doen van drie maanden wapeninspecties. Dat wordt het keerpunt, weten de Britten.Diplomatiek overleg