"Naam Van Acker misbruikt als sociaal vijgeblad'

HASSELT/BRUSSEL (tijd) - De CVP spreekt over "financieel onhaalbaar en praktisch onuitvoerbaar'. De PSC heeft het over "chantage'. Agalev ziet een "installatie van de duale samenleving'. De SP is razend om het "misbruik' van de naam Frank Van Acker. Het VLD-plan voor de sociale zekerheid, dat door het kongres nagenoeg ongeschonden werd aanvaard, vindt buiten de "partij van de burger' geen enkele sympatie.