Naambekendheid in de luchtvaart kost geld, maar niet altijd evenveel

(tijd) - Dat er een duidelijk verband bestaat tussen het bedrag dat een carrier investeert in publiciteitscampagnes en de bekendheid van de maatschappij bij de reiziger, ligt voor de hand. Maar de zaak is minder rechtlijning dan men zou denken. IATA peilde zakenreizigers naar hun 'kennis' van de reklameboodschappen en onderzocht welke investering van de luchtvaartmaatschappij daar tegenover stond.Hoewel de luchtvaart de voorbije jaren gigantische verliezen heeft geboekt, blijft het geloof in het effekt van advertenties onaangetast. Daar lijkt het alvast sterk op: in 1993 werd in Groot-Brittannië alleen al voor 60 miljoen pond uitgegeven aan spotjes op TV en radio en advertenties in de pers en op reklameborden. IATA voerde eind vorig jaar bij 219 zakenreizigers een onderzoek naar het effekt van specifieke publiciteitscampagnes op de reiziger: welke advertenties kon hij of zij zich nog herinneren en welke investering van de luchtvaartmaatschappij stond daar tegenover. De studie peilde ook naar de wensen van de zakenreiziger in verband met de inhoud van reklameboodschappen: een vliegtuig in de wolken volstaat al lang niet meer.