Naar algemeen EG-kader voor wegentaks

(van onze verslaggeefster) LUXEMBURG (tijd) - De Europese kommissie gaat tegen september een kaderreglement opstellen voor de aanrekening van de infrastruktuurkosten aan het wegverkeer. Op basis van dat kader zou Duitsland toch een wegentol kunnen heffen voor zwaar verkeer, zolang die andere EG-vrachtwagens niet discrimineert.