Advertentie
Advertentie

Naar basisnormen voor brandveiligheid

Enkele recente spectaculaire branden doen opnieuw de vraag rijzen naar de brandveiligheid van gebouwen. Normen en reglementen voor brandveiligheid bestaan, maar ze zijn verouderd en versnipperd. Voor gebouwen die te maken hebben met de zogenaamde persoonsgebonden materies (hotels, bioskopen, teaters, kulturele centra) zijn de gemeenschappen op het vlak van de brandveiligheid bevoegd. Voor bedrijfsgebouwen geldt artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Voor alle andere gebouwen geldt een resem normen, waarvan de doorzichtigheid te wensen over laat. De basis wordt gevormd door het KB van 4 april 1972, aangevuld met de normen van de serie S21 voor de brandbeveiliging in middelhoge en hoge gebouwen, met reglementen voor hospitalen, bejaardentehuizen...