Naar een beter milieubeleid door afschaffing milieuvergunning

Op het congres, vorige maand in Antwerpen, keurde het NCMV, de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers, het voorstel goed de milieuvergunning en melding voor de meeste KMO's af te schaffen. In heel wat middens lokte dat voorstel nogal felle reacties uit. Wil het NCMV de KMO's niet langer lastig gevallen zien met milieuregels? Worden hiermee de lasten van milieuhinder en vervuiling afgewenteld op de samenleving?