Naar een breuk in de Europese Unie?

Niemand heeft het politiek incident met het Verenigd Koninkrijk gezocht, noch wij, noch de Britten, maar het eigenaardige is dat het 'terrein' zo vlug vuur heeft gevat. Als de Britse radio het bevel krijgt de 9de symfonie van Beethoven, die overal in Europa als hymne van Europa aangenomen wordt, door een Engels lied te vervangen dan is dat erg en zelfs zeer erg, niet alleen op zichzelf maar omdat het de sfeer aantoont die nu in het Verenigd Koninkrijk heerst. Is het waar dat men zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog van de 'hunnen' spreekt? Is het incident met de dolle koeien dan geen gewoon incident? De 'inner circle' gelooft dat al lang niet meer.