Naar één Europees schadeformulier voor klachten

BRUSSEL/STRAATSBURG (tijd) - Er moet een gemeenschappelijk Europees formulier komen voor consumenten die klacht willen indienen bij geschillen over produkten en diensten op de EU-markt. Dit voorstel van de Europese Commissie maakt deel uit van een actieplan om consumenten te helpen gerechtelijke stappen te ondernemen binnen de eengemaakte markt.De lengte van juridische procedures en vooral de hoge kostprijs verhinderen heel wat consumenten klacht in te dienen tegen producenten of leveranciers van diensten uit een andere lidstaat. De EU-Commissie keurde woensdag een actieplan goed om die belemmeringen aan te pakken.