Naar een Europese luchtvaart met twee snelheden

(tijd) - De 25 luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van de AEA hebben samen, voor de eerste keer sinds 1989, een positief courant resultaat geboekt. Dat zei Karl-Heinz Neumeister, secretaris-generaal van de Association of European Airlines, bij de voorstelling van het jaarboek 1996. De aanslepende problemen met de luchtverkeerscontrole en de te trage expansie van de grote luchthavens ziet de AEA-topman als de grootste bedreigingen voor verdere groei.Uit de voorlopige cijfers voor het boekjaar 1995 blijkt dat de AEA-leden gecumuleerd een lopende winst realiseerden van iets meer dan één miljard dollar. Daar tegenover staat dat de Europese nationale luchtvaartmaatschappijen - de chartermaatschappijen en de regionale zijn geen lid van de AEA - de vier voorafgaande jaren een tekort verzamelden van bijna acht miljard dollar.