Naar een Vlaams en een Waals VBO?

De nieuwe staatshervorming vergt logischerwijze een reorganizatie in het wereldtje van de patronale organizaties, laat Roger Davreux van de Union Wallonne des Entreprises (UWE) zich tijdens het gesprek met de redaktie ontvallen. "Door de nieuwe staatshervorming krijgen de gewesten meer bevoegdheden. Bijgevolg krijgen de regionale werkgeversverenigingen meer dossiers op tafel. Zij zullen dus ook meer middelen nodig hebben.'