Naar een volwaardig infrastruktuurbeleid?

Wat wij zelf doen, doen wij anders! Dat is blijkbaar het motto van het Vlaamse vervoersinfrastruktuurbeleid in wording. Na een eerste poging van toenmalig minister van openbare werken Sauwens om een Vlaams vervoersplan gestalte te geven, is het thans de beurt aan zijn opvolger, minister Kelchtermans, om een Vlaams Infrastruktuurplan (VIP) voor te stellen. Deze twee mekaar opvolgende benaderingen beklemtonen de breuk met het vroegere "nationale' beleid. Onvermijdbaar, strategisch en streefplan zijn termen die tot voor kort in het vervoersdebat door politici angstvallig werden vermeden. Een terugval van de investeringen met 66 procent in de periode 1978-1991 was dan ook het gevolg.