Naar gerechtelijk akkoord na faillissement Boelwerf?

(tijd) - Vormt een gerechtelijk akkoord na faillissement het beste alternatief voor de Boelwerf? Indien zo'n akkoord wordt gekoppeld aan een ondernemingsplan, kan de werf vrij snel opnieuw worden opgestart. Dat is positief voor alle betrokken partijen en vergroot de overlevingskans op termijn, stelt Desiré Van Riet, burgemeester van Temse. Minister-president Van den Brande en Gimvindus zien het blijkbaar iets anders.