Advertentie
Advertentie

Naar minimumnormen voor asielprocedures

(tijd) - De Europese Commissie diende gisteren een nieuw voorstel in om de asielprocedures in de verschillende lidstaten beter te stroomlijnen. Een gelijkaardige oefening van twee jaar geleden raakte volledig strop door onenigheid tussen de lidstaten. Het nieuwe voorstel is lang geen uniformisering. Het legt enkel minimumnormen vast en houdt in ruime mate rekening met de gangbare praktijken in de verschillende lidstaten.