Naar nieuwe procedure belangenkonflikten

(belga/tijd) - Kristendemokraten en socialisten hebben een motie van Agalev mee ondertekend. De ondertekenaars willen het inroepen van belangenkonflikten bemoeilijken. De motie is een rechtstreeks gevolg van de heibel rond het voorstel van CVP-senator Suykerbuyk. Premier Dehaene neemt geen positie in.